بدنسازان باید همه چیز را در مورد گلیکوژن بدانند

بدنسازان باید همه چیز را در مورد گلیکوژن بدانند موارد مهمی که بدن سازان در مورد گلیکوژن باید بدانند چیست؟ چه مقدار باید پروتئین استفاده شود؟ بعد از مدتها تحقیق یک سری حقایق تغذیه ای در زمینه چربی‌ سوزی و عضله‌ سازی ثابت شده‌اند که شما میتوانید از صحت آنها کاملا مطمئن باشید نظیر :

ادامه نوشته »